Co to jest FONOLANDIA?

FONOLANDIA to pierwszy w Polsce kompleksowo opracowany projekt edukacyjny dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych. Skierowany jest do najmłodszych użytkowników: 5- i 6-latków oraz uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej.

FONOLANDIA to:

 • pełne zadań i łamigłówek zeszyty ćwiczeń dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości percepcyjnych dzieci w różnym wieku;
 • gotowe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i rodziców: przewodniki, poradnik, gry memo, karty obrazkowe, plansze edukacyjne i plakaty;
 • warsztaty, szkolenia oraz wykłady dla przedszkoli, szkół, rad pedagogicznych, rodziców i samorządów;
 • wsparcie merytoryczne nauczycieli i rodziców w sytuacjach problemowych;
 • gminne i szkolne programy profilaktyczne w zakresie e-uzależnień.

Działania edukacyjne

FONOLANDIA to nie tylko materiały edukacyjne dla dzieci. Współpracujemy z gminami, szkołami i ogólnopolskimi organizacjami w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych. Uczestniczymy w konferencjach, prowadzimy szkolenia i warsztaty, opracowujemy diagnozy oraz programy profilaktyczne.

Co to jest fonoholizm?

FONOHOLIZM – problem ten odnosi się do zaburzenia behawioralnego w postaci nałogowego używania telefonu komórkowego, często zamiennie stosuje się sformułowanie. Mówimy o nim wówczas, gdy nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować bez swojego smartfona, najczęściej mającego dostęp do Internetu. Telefon komórkowy jest włączony 24 godziny na dobę, a gdy śpimy, jest w zasięgu ręki. Cały czas sprawdzamy, czy nie ma jakiegoś powiadomienia. Nie mogąc odebrać telefonu, czujemy niepokój, rozdrażnienie. Fonoholizm zdawać by się mogło zagraża jedynie dzieciom i młodzieży, jednakże co do istoty dotykać on może osób w różnym wieku.

Skutki nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych

Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, komputerów czy internetu. Media cyfrowe i urządzenia mobilne są obecne w naszym codziennym życiu. Jeśli wykorzystujemy je świadomie i odpowiedzialnie, pomagają nam w pracy i nauce, dostarczają informacji i rozrywki oraz służą do komunikacji. Używane w niewłaściwy sposób, mogą się stać realnym zagrożeniem, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

 • 86,7% nauczycieli przyznaje, że zajęcia poświęcone fonoholizmowi i odpowiedzialnemu używaniu mediów cyfrowych powinny być prowadzone w ich szkołach
 • 84,2% uczniów używa smartfonów na przerwach między lekcjami
 • 64,4% uczniów zaniedbuje obowiązki szkolne przez nadmierne korzystanie z mediów cyfrowych
 • 37,2% uczniów doświadczyło hejtowania, czyli otrzymywało obraźliwe wiadomości
 • 25,6% uczniów chociaż raz dostało od kogoś materiały o charakterze intymnym
 • 16,1% nauczycieli przyznało, że przynajmniej raz w życiu było ofiarą cyberprzemocy ze strony ucznia

Fonoholizm w polskich szkołach

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Miastem Gdynia przeprowadziła w latach 2015–2016 ogólnopolskie badania dotyczące fonoholizmu i problemu cyberprzemocy, w których wzięło udział 22 086 uczniów oraz 3471 nauczycieli. Najważniejsze wnioski wraz z rekomendacjami zostały omówione w publikacji „Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań”. Badania te unaoczniły skalę problemu fonoholizmu w polskich szkołach i stały się bezpośrednią motywacją do powstania projektu edukacyjnego FONOLANDIA.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej informacji na temat badań fonoholizmu

REKOMENDACJE

Miasto Gdynia wspiera i pomaga rozwijać wszelkie inicjatywy adresowane do dzieci i młodzieży, dlatego polecam innowacyjny materiał edukacyjny opracowany przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg pod nazwą „Fonolandia”, dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych. […] Nauczyciele w oparciu o przygotowany zestaw oraz ciekawe ćwiczenia będą mieli możliwość zaplanowania cyklu zajęć profilaktycznych dotyczących nadużywania mediów cyfrowych. Jestem przekonany, że materiał edukacyjny „Fonolandia” może pozytywnie zmienić postawy najmłodszych w zakresie codziennego używania mediów cyfrowych, w szczególności urządzeń mobilnych.

Wojciech Szczurek

Prezydent Miasta Gdyni

„Fonolandia” to nowatorskie narzędzie podpowiadające dorosłym, jak stopniowo nauczyć dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z możliwości, jakie dają media cyfrowe, i uniknięcia związanych z nimi zagrożeń. To narzędzie kompletne, zawierające i obudowę metodyczną, i pomoce dydaktyczne, i zeszyty ćwiczeń, przeznaczone do wykorzystania przez rodziców i wychowawców starszych przedszkolaków oraz młodszych uczniów.

Dr Aleksandra Piotrowska

psycholog, wykładowca, doradca Rzecznika Praw Dziecka i Komitetu Ochrony Praw Dziecka

3

PROJEKTY BADAWCZE

52860

ZEBRANYCH KWESTIONARIUSZY

160

PRZESZKOLONYCH RAD PEDAGOGICZNYCH

80

SZKOLEŃ DLA RODZICÓW