Przygotowany materiał opracowany został dla najmłodszych użytkowników mediów cyfrowych, to jest dzieci przedszkolnych wieku 5-6 lat oraz uczniów szkół podstawowych klas 1-3. To właśnie w tym czasie powinno rozpocząć się długofalowe oddziaływanie profilaktyczne zmierzające do kształtowania pozytywnych nawyków związanych z codziennym używaniem cyfrowych dobrodziejstw.

Comment on this FAQ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *