Dr Maciej Dębski

 • Założyciel i prezes Fundacji Dbam o Mój Z@sięg
 • Socjolog problemów społecznych
 • Edukator społeczny
 • Ekspert w realizacji badań naukowych
 • Wykładowca akademicki w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
 • Ekspert Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu problemów społecznych: fonoholizmu, bezdomności, przemocy w rodzinie, uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych

Mgr Joanna Gonia-Sikora

 • Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi jako lektor języka angielskiego i nauczyciel
 • Autorka artykułów, wykładów i szkoleń dotyczących pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pomysłodawczyni i współautorka poradnika dla nauczycieli „Superszkoła. Jak prowadzić lekcje i nie zwariować”
 • Prowadząca zajęcia na kierunku Filologia polska, w Podyplomowym Studium Dziennikarstwa i Podyplomowym Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Gdańskim
 • Założycielka świetlicy edukacyjnej „After School Club”, w której realizuje autorskie programy dydaktyczne

Mgr Ewa Zajkowska

 • Oligofrenopedagog
 • Nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z dziesięcioletnim stażem
 • Prowadząca zajęcia terapii pedagogicznej
 • Certyfikowana trenerka programu wspierającego rozwój emocjonalny dzieci „OTO JA”
 • Autorka artykułów „Do przedszkola pierwszy krok – jak ułatwić dziecku adaptację przedszkolną?”, „10 zdań, których dziecko rozpoczynające edukację w przedszkolu nigdy nie powinno usłyszeć”, „Superniania niepotrzebna, czyli kilka rad dla rodziców”